H. Clothes Drying

After washing, hang clothes on the wrong side first to dry. Keep similar clothing together for easier gathering; e.g., shirts in one line, pants in another, underwear together, etc. Never leave laundry outside the house after dark.

Jika anda memiliki pertanyaan,harap tinggalkan pesan di halaman Facebook kami dan kami akan segera membalas persan anda

Kung mayroon po kayong mga katanungan,maari po na mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook para po sa iba pang katanungan

Back : Book Index >Book Sub-Index

Previous Post : G. Washing Machine

Navigation

Gallery