C. Consulate Information

You can find consulate address and phone number, or other information on below consulate websites.

Philippine Consulate General (Hong Kong SAR)

Indonesian Consulate General (Hong Kong SAR)

Thailand Consulate(Hong Kong SAR)

Sri Lanka Consulate (Hong Kong SAR)

"Don’t Forget Your Passport!"

Jika anda memiliki pertanyaan,harap tinggalkan pesan di halaman Facebook kami dan kami akan segera membalas persan anda

Kung mayroon po kayong mga katanungan,maari po na mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook para po sa iba pang katanungan

Back : Book Index > Book Sub-Index

Previous Post : B. Transportation and Communication

Next post : D. Places of Workship, Worker Association

Navigation

Gallery