A. Daily Conversation

You can learn daily conversation information by finding us on youtube channel regarding Cantionese and Indonesian version, which includes below area: Name of Days, Months, Directions, etc.

Search HL&C on youtube, or click:

Jika anda memiliki pertanyaan,harap tinggalkan pesan di halaman Facebook kami dan kami akan segera membalas persan anda

Kung mayroon po kayong mga katanungan,maari po na mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook para po sa iba pang katanungan

Back : Book Index > Book Sub-Index

Next post : B. Transportation and Communication

Navigation

Gallery