A. FAQ for Filipino Helper

Agency Hire FAQ

AH TI

Kung ang iyong kontrata sa Hong Kong ay mag tatapos na at plano mong lumipat sa panibagong Employer, mayroong ilang mga bagay na dapat mong bigyan ng konsiderasyon. Sa video na ito, matututunan mo ang aming serbisyo sa Agency Hire para sa mga aplikanteng Finish Contract pati na rin ang ilang mga pangkalahatang bagay na dapat mo ring bigyan pansin.Promotional Video can also be viewed at our HL&C YouTube Channel.

AH IC

Kung ikaw ay isang Break/Terminated case at gusto mong mag rehistro sa HL&C, maaring panuorin ang aming video kung saan tinatalakay namin ang aming serbisyo pati narin ang pangkalahatang mga bagay tungkol sa proceso ng iyong bagong visa na kailangan mong malaman.Promotional Video can also be viewed at our HL&C YouTube Channel.

Direct Hire FAQ

Kung nakahanap ka na ng bagong Employer na willing kang i-hire, kakailanganin mo ng Agency para sa pag proseso. Sa video na ito, matututunan mo and aming mga serbisyo tungkol sa Direct Hire at madami ka ding malalaman na importanteng bagay lalo na kung gagamitin ninyo ng bagong Employer mo and aming serbisyo na Direct Hire.Promotional Video can also be viewed at our HL&C YouTube Channel.

Kung mayroon po kayong mga katanungan,maari po na mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook para po sa iba pang katanungan

Back : Book Index >Book Sub-Index

Next Post : B. FAQ for Indonesian

Navigation

Gallery