G. Washing Machine

Follow instructions on the use of the washing machine and spin dryer. Washing Machines last for years if properly used. Do not overload the machine with clothes. Use the correct amount of detergent. Switch off the machine after use and remove the plug from the wall socket. Clean the exterior after use and cover the top.

Jika anda memiliki pertanyaan,harap tinggalkan pesan di halaman Facebook kami dan kami akan segera membalas persan anda

Kung mayroon po kayong mga katanungan,maari po na mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook para po sa iba pang katanungan

Back : Book Index >Book Sub-Index

Previous Post : F. Washing Preparation

Next post : H.Clothes Drying

Navigation

Gallery